Obchodní podmínky

Provozovatel

Wiseman tours s.r.o.
Eliášova 761/46
160 00, Praha
+724 858 907, info@prohlidkyceskykrumlov.cz
IČ: 08397848

Zřeknutí se odpovědnosti

Vaše rezervace je přijímána s vědomím, že si uvědomujete a přijímáte nebezpečí a rizika spojená s procházkami, venkovními aktivitami, sportovními aktivitami a / nebo používáním veřejné dopravy ve městě. Naši průvodci nenesou odpovědnost za žádné zpoždění nebo prodlení v prohlídce způsobené podmínkami, které jsou mimo jejich kontrolu, včetně, ale nejen, špatného počasí, veřejných vystoupení, demonstrací, vládních nařízení nebo uzavření jakékoli místní silniční trasy.
Každý účastník přebírá plnou odpovědnost za svou vlastní bezpečnost a chování a je odpovědný za přiměřené pojištění proti zranění osob, zdravotním výdajům vzniklým v důsledku nehody nebo zranění, ztrátě majetku, krádeži nebo poškození vlastního či jiného majetku.
Všichni účastníci souhlasí s tím, že budou dodržovat pokyny průvodce a souhlasí s tím, že budou vždy chodit po vyznačených turistických cestách a přechodech pro chodce. Všichni účastníci souhlasí s dodržováním místních zákonů a zajistí, aby jejich chování nijak neohrožovalo blaho sebe nebo jiné osoby.
Účastník jakékoliv prohlídky, atrakce či aktivity pořádané firmou Wiseman tours s.r.o. se vzdává a zbavuje všech práv nebo nároků vůči Wiseman tours s.r.o. za jakékoli škody, které by mohl utrpět, ať již přímo nebo nepřímo, v souvislosti s jeho účastí na aktivitách pořádaných firmou Wiseman tours s.r.o.

Podmínky prodeje

Cena bude vrácena pouze na základě storno podmínek a v případě, že službu zrušíte vy nebo my, jak je uvedeno v případě události, která je mimo naši kontrolu. Vaše rezervace je platná pouze pro konkrétní službu, jak je podrobně uvedeno v rezervaci a / nebo na vystavené vstupence. Vaše rezervace je nepřenosná a nevratná, pokud se nejedná o událost mimo naši kontrolu. V tom případě nám písemně oznámit, že rušíte rezervaci v důsledku události, která je mimo vaši kontrolu. Vaše storno vám písemně buď potvrdíme nebo zamítneme. Pokud si přejete změnit čas nebo datum vaší prohlídky, kontaktujte nás prosím na info [at] prohlidkyceskykrumlov [dot] cz a my se budeme snažit vyhovět vám, v závislosti na dostupnosti.

Zásady pořizování fotografických či audiovizuálních záznamů

Souhlasím s tím, že jakékoliv fotografie či videa pořízená během prohlídek a aktivit pořádaných firmou Wiseman tours s.r.o. mohou být použity jako propagační materiál firmou Wiseman tours s.r.o. Během prohlídek je povoleno fotografování, ale není povoleno pořizovat jakékoli zvukové ani filmové záznamy.

Storno podmínky

Prohlídku či aktivitu můžete zrušit e-mailem na adrese info [at] prohlidkyceskykrumlov [dot] cz. Celý vklad bude vrácen na váš účet PayPal, pokud nám pošlete e-mail nejpozději 24 hodin před začátkem vaší cesty. Pokud dojde ke stornu později než 24 hodin před začátkem prohlídky či aktivity nebo v případě, že na prohlídku nedorazíte, nebudou vám vráceny žádné peníze.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami.